DR DARIA DOBACZEWSKA

Dr Daria Dobaczewska – absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku

Posiada specjalizacje:

- I stopnia w chirurgii ogólnej - (Oddział Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Krakowie pod kierownictwem dr n. med. Artura Hatrwiga), pozwala na używanie tytułu chirurg.

- specjalizację z chirurgii ogólnej – (Oddział Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej Szpitala miejskiego w Gdyni pod kierownictwem Prof. dr hab. n. med. ), pozwala na używanie tytułu specjalista chirurgii ogólnej

- specjalizację z chirurgii plastycznej (Klinika Chirurgii Plastycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego pod kierownictwem dr hab. n. med. Alicji Renkielskiej; tam też wykonywała zabiegi chirurgii rekonstrukcyjnej – m.in. rekonstrukcja piersi po mastektomii, korekcja zniekształceń pourazowych twarzy, rekonstrukcje po zabiegach onkologicznych w obrębie twarzy oraz estetycznej, np. korekcja uszu,  powiek) .

Swoje umiejętności zawodowe doskonaliła na licznych stażach i szkoleniach w kraju i za granicą. Pracowała między innymi w Akademickim Szpitalu w Utrechcie (Holandia) i w Uniwersyteckim Szpitalu w Antwerpii (Belgia). Od 2001 roku pracuje w Klinice Chirurgii Plastycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; obecnie na stanowisku starszego asystenta.

Jest współautorem prac naukowych na temat chirurgii plastycznej oraz leczenia oparzeń, opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych oraz przedstawianych na licznych międzynarodowych zjazdach i sympozjach. Posiadaną wiedzę wciąż doskonali biorąc udział w licznych kursach i sympozjach

Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej oraz Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń

Języki obce:

  • biegle w mowie i piśmie: angielski, niemiecki, holenderski, flamandzki
  • w stopniu komunikatywnym: francuski, rosyjski

certyfikaty